• Hæren i Multi-domain operations 

      Kjølstadmyr, Casper (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven analyserer hvilke faktorer som påvirker den norske Hærens evne til å samvirke i rammen av det amerikanske multi-domain operations-konseptet. Bakgrunn for oppgaven er USAs rettningsendring når det gjelder ...