• Den doktorale soldat 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2022)
   Kronikken retter oppmerksomhet mot behovet for doktorale soldater (dvs profesjonelle militære med forskerutdanninge) 1) som kan ta initiativ til og lede forskning som er særlig viktig for (det norske) Forsvaret, siden det ...
  • En dobbel utdanningsubalanse 

   Kibsgaard, Johannes (Reader opinion, 2023)
  • Forsvaret må skifte gir 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2024)
  • Minimum militær masterutdanning 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2023)
  • Partipolitiske offiserer i Norge - et problem? 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2021)
   En rekke aktive og pensjonerte franske militære publiserte nylig et kontroversielt opprop, som advarer mot en gryende borgerkrig i Frankrike. Kronikken problematiserer det at yrkesmilitære kan oppfattes som eller være ...
  • Roskilde-festival for alle! 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2021)
   Kronikken tar til orde for en grunnleggende militær utdanning for hele årskullet som blir vernepliktige. Utdanningsopplegget som skisseres fokuserer på grunnleggende militær dannelse under enkle kår og med enkle virkemidler. ...
  • Sensemaking og transaktive hukommelsessystemer i strid 

   Kibsgaard, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Sensemaking and dynamics concerning transactive memory systems (TMS) were crucial to the outcome of the battle of Kamdesh, which took place in Afghanistan on October 3rd 2009. A small outpost of predominantly American ...
  • Startgropen 

   Kibsgaard, Johannes (Chapter, 2023)
   I kapittelet tar jeg utgangspunkt i krigens krav om å lære og lede. Den sentrale innsikten kapittelet gir, er hvordan Forsvaret sosialiserer offisersemnene sine inn i en kultur hvor lederidentitet, læring og kamp er viktig. ...
  • Stillingsvernet er sentralt for kampkraft 

   Kibsgaard, Johannes (Others, 2023)
  • Tause helter 

   Kibsgaard, Johannes (Journal article, 2023)