• Kampen om Svalbard, 2030: Norsk eller russisk dominans 

   Keyser-Amundsen, Christian (Militære studier;1/2016, Research report, 2016)
   This thesis addresses the contribution and role of the Royal Norwegian Navy in a crisis situation in the High North as well as the capability and capacity challenges it faces meeting the potential threats in the region. ...
  • Marinens rolle i et fremtidig konfliktscenario ved Svalbard 

   Keyser-Amundsen, Christian (Master thesis, 2015)
   Russlands handlinger på den internasjonale arena det siste året har bidratt sterkt til at statssikkerhet igjen er blitt mer fremtredende i norsk sikkerhetspolitikk. Norge er en småstat i det internasjonale systemet, og ...