• Militær presisjon i posisjon. En undersøkelse av ulike peilesøyler 

      Jensen, Stian; Olsen, Espen Elvestad (Bachelor thesis, 2018)
      Sjøforsvarets fartøyer benytter seg av GPS og andre sensorer for å opprettholde sin posisjon i det elektroniske sjøkartet. Denne posisjoneringen fungerer meget bra i fredstid, men i en krigssituasjon må man anta at fienden ...