• Slaget ved Verdun i lys av kombinerte effekter 

      Voll, Steinar; Jakobsen, Håvard (Bachelor thesis, 2023)
      Denne oppgaven skal ta for seg hvilke elementer og prinsipper fra landdoktrinens beskrivelse av kombinerte effekter man kan gjenkjenne i slaget ved Verdun. I tillegg ser vi på likhetene mellom datidens taktikk og ...