• Bibliotekvirksomheten ved Sjøkrigsskolen: Make or buy? 

      Huseby, Joacim Dahl (Bachelor thesis, 2016-04-25)
      Forsvaret innehar oppgaver vi ikke ser oss tjent med å utføre selv. Alternativet er å utkontraktere oppgaven, eller en form for kompromiss. Derfor det noe forenklede uttrykket fra tittelen – ”Make or buy”. Det finnes ...