• Perspektiver på Norges sikkerhet 

      Riste, Olav; Tamnes, Rolf; Wicken, Olav; Holtsmark, Sven; Kolstø, Pål; Huitfeldt, Tønne; Øyna, Gunvald; Ries, Tomas (IFS Info;1, Others, 1991)