• Samhandling og måloppnåelse i FLO 

      Hjelmervik, Knut Wilhelm (Master thesis, 2020)
      Denne studien ser på samhandling, ledelse, beslutninger, ansvar, roller og myndighet og deres betydning for måloppnåelse i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). En kvalitativt studie er valgt og oppgaven tar for seg to ...