• Fjerdegenerasjons krigføring anvendt på al Qaida 

      Halvorsen, Tore Kristoffer (Master thesis, 2007)
      Verdens utvikling etter den kalde krigen, med endrede trusselbilder, frembringer tydelig behov for nye forklaringsmodeller. I den vestlige militærteoretiske diskurs omtales ofte Fourth Generation Warfare – fjerdegenerasjons ...