• Fiskerikonflikter i Barentshavet - Potensial for eskalering? 

   Bruusgaard, Kristin Ven (Research report, 2006)
  • Russlands Nato-politikk 

   Bruusgaard, Kristin Ven (IFS Insights;1, Research report, 2016)
   Hovedpunkter: Russland og Nato har i dag ingen felles forståelse av hva et stabilt og sikkert Europa innebærer: dette forhindrer konstruktivt samarbeid. Russland vil bruke militære og ikkemilitære virkemidler for å avskrekke ...
  • When Security Speech Acts Misfire: Russia and the Elektron Incident 

   Åtland, Kristian; Bruusgaard, Kristin Ven (Peer reviewed; Journal article, 2009)
   In October 2005, the Russian trawler Elektron refused to be subjected to arrest when caught by the Norwegian coast guard fishing illegally in the Fisheries Protection Zone off the Svalbard archipelago. With two Norwegian ...