• Norsk, finsk og svensk sikkerhetspolitikk overfor Russland 

      Aune, Bendik (Bachelor thesis, 2023)
      Denne oppgaven vil søke å belyse hovedlinjene i Norsk, Finsk og Svensk balansepolitikk ovenfor Russland. Hensikten med oppgaven er å få en bedre oversikt over hvordan de nordiske landene tidligere har balansert forholdet ...