• Realfag og teknologi for marineoffiseren 

      Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
      Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...