• Fordeler og ulemper ved flernasjonalt samarbeid 

      Andersen, Olav Løvland (Master thesis, 2021)
      Flernasjonalt samarbeid fremstod tidlig på 2010-tallet som en løsning på europeiske nasjoners synkende forsvarsbudsjett og mangel på relevante kapabiliteter. Som et svar på utfordringene introduserte NATO konseptet «smart ...