• Studie av hub-vortex reduksjon. En eksperimentell designstudie 

      Amundsen, Erlend Millum (Bachelor thesis, 2019-05)
      Oppgaven har to fokus. Den har undersøkt hvorvidt det er mulig å redusere eller eliminere hubvortex. Dernest om det er mulig å redusere den tilhørende kavitasjonen og fartøys akustiske signatur. Gjennom egnede modellforsøk ...