• Autonome Bakkekjøretøy. Ønsketenkning eller en reel styrkemultiplikator? 

      Sitter, Tage Vestgöte; Enerhaugen, Jon Magne (Bachelor thesis, 2021)
      Denne dokumentanalysen har til hensikt å belyse det militære potensialet til autonome og halv-autonome ubemannede kjøretøy og hvordan oppdragsløsning kan foregå i land domenet. Den vil se nærmere på plattformen UGV ...