• Testplattform for autonome systemer 

      Flaaten, Sondre; Tande, Martin (Bachelor thesis, 2018)
      Gjennom denne oppgaven har vi prosjektert, konstruert og testet en mobil plattform som skal danne et grunnlag for videre testing av autonome systemer. Den er konstruert i den hensikt å kunne fungere som en del av undervisningen ...