• Landobjekter som bør tilføyes i elektroniske navigasjonskart 

      Kristiansen, Svanhild Hjøllo; Oftedal, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
      Seiler man i området rundt Bergen finner man objekter på land som kan brukes i navigasjon utenom de navigasjonshjelpemidlene som er satt opp av Kystverket og allerede står i kartet. Eksempler på slike objekter kan være ...