• Folkerettskonferansen 2021. Hybride trusler og cyberoperasjoner 

      Cooper, Camilla G.; Sannem, Jo Andreas; Jessen, Endre; Karlson, Veronika; Hellestveit, Cecilie; Köhler, Tobias (Conference object, 2021)
      Folkerettskonferansen er en videreføring av et fagseminar på dagsaktuelle temaer knyttet til krigens folkerett/internasjonal humanitær rett arrangert i samarbeid mellom Norges Røde Kors, tidligere Forsvarets Stabsskole (nå ...