• Fiberkomposittpropeller. En ny æra for propulsjon? 

      Karlsen, Torstein Ræstad; Steingrimsen, Sigve Helfred (Bachelor thesis, 2018)
      I denne oppgaven har en litteraturstudie og en materialstudie blitt gjennomført. Litteraturstudiens hensikt har vært å sjekke hvor komposittpropeller står i det sivile markedet i dag. Våre funn er todelt. På den ene siden ...