• Turnover i minevåpenet. Hvorfor slutter operative i minevåpenet? 

      Eikås, Dan-Inge (Bachelor thesis, 2019-05)
      Jeg har valgt i denne oppgaven å ta for meg hvorfor operative ombord i Minevåpenets slutter i Forsvaret. Minevåpenet har, som resten av Marinen, utfordringer knyttet til personell. I de senere årene har det også vært en ...