• Har R2P endret folkeretten? 

      Altinius, Jonas (IFS Insights;5/2020, Report, 2020)
      I hvilken grad har «The responsibility to protect» (R2P) påvirket folkerettens regler om adgangen til bruk av militær makt mot andre stater? Åpner R2P for at stater kan bruke militærmakt uten FN-mandat, eller er det kun ...