Now showing items 21-40 of 60

  • Humanitær intervensjon: Når, hvor - og hvorfor ikke? 

   Hjelmesæth, Marius (Militære studier;5, Research report, 2015)
   In the post-Cold War era, we have seen an increasing number of innocent civilians exposed to grave threats and violent attacks, especially in failed states. In 2005, the UN doctrine of Responsibility to protect (R2P) laid ...
  • Hvor går Norges forsvarssamarbeid med EU? 

   Breidlid, Erik (IFS Insights;6-2022;, Research report, 2022)
   • Nedskaleringen av forsvarssamarbeidet har paradoksalt skjedd parallelt med styrkingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske roller og en intensivering av samarbeidet mellom EU og NATO • En hovedårsak er manglende ...
  • Hvordan kan Krigsskolen bidra til å utvikle offiseren som sakkyndig i egen profesjon 

   Danielsen, Tone; Skaug, Reidar (KS fagrapport;2/2010, Research report, 2010)
   Militærutdanning er ikke logisk utledet fra et enkelt fagemne, og den formidlede kunnskap syntetiseres ikke gjennom teori, men gjennom profesjonens praksis. Det er derfor avgjørende at gjeldende praksis ikke fritas for ...
  • Ikke en av gutta! : et mangfoldsperspektiv på inkludering av kvinner i Forsvaret 

   Kristiansen, Svein Tore; Boe, Ole; Skjæret, Stine W. (KS fagrapport;1/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten argumenterer for at hovedårsaken til at kvinner forlater Forsvaret er dels å finne i en uforutsigbar personalpolitikk og dels i et opplevd gap mellom Forsvarets uttrykte verdier og praksis. Et hovedfunn ...
  • India as an arms exporter: Changing trends 

   Malhotra, Aditi (IFS Insights;2/2017, Research report, 2017)
   Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.
  • Initiativplikt i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;3/2017, Research report, 2017)
   Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendige initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med ...
  • Intelligence in United Nations Peace Operations : A case study of the All Sources Information Fusion Unit in MINUSMA 

   Nordlie, David; Lindboe, Morten (Research report, 2017)
   More than a decade ago, the United Nations established a model for integrated missions – organising all assets under one leadership function – in order to facilitate comprehensive and coordinated mission efforts. This ...
  • Intern og helhetlig evaluering av Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikk 

   Vikane, Tor Inge; Otteraaen, Cathrine Lie; Wiik, Sanna Camilla (Research report, 2022)
   Helhetlig og intern evaluering av Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikk i henhold til eget mandat. Første kull (18-21) på ny ordning etter utdanningsreformen (URE) ble graduert 02.07.2021. ...
  • Kampen om Svalbard, 2030: Norsk eller russisk dominans 

   Keyser-Amundsen, Christian (Militære studier;1/2016, Research report, 2016)
   This thesis addresses the contribution and role of the Royal Norwegian Navy in a crisis situation in the High North as well as the capability and capacity challenges it faces meeting the potential threats in the region. ...
  • Kunsten å rekruttere og beholde jenter i Forsvaret : skisse til en ny strategi for økt kvinneandel i Forsvaret 

   Kristiansen, Svein-Tore; Boe, Ole C.; Bakken, Bjørn T.; Skjæret, Stine W.; Granlund, Linda-Merethe (KS fagrapport;2/2008, Research report, 2008)
   Dette prosjektet er initiert av Forsvarsdepartementet. Prosjektet er et tilsvar til St.meld. nr. 36 som omhandler behovet for økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. Rapporten oppsummerer studier som omhandler ...
  • Marinens etterretningstjeneste 1940–1945 

   Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;5-2022;, Research report, 2022)
   • Mens Norge var okkupert sendte norske SISagenter radiorapporter om de tyske skipsbevegelsene på norskekysten til den britiske etterretningstjenesten (SIS) og Admiralitetet i London. I første del av krigen var det den ...
  • Maritim kontraterror 

   Birkheim, Lars (IFS Insights;10-2021;, Research report, 2021)
   • Etter at den nye instruksen for Forsvarets bistand til politiet trådte i kraft i 2017, har den operative gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner(MKT) blitt mer effektiv. Avbyråkratiseringen av bistandsanmodninger ...
  • Medical Support for UN Peace Operations in High-Risk Environments 

   Connolly, Lesley; Johansen, Håvard (Research report, 2017-04)
   The UN is increasingly deploying peacekeepers to conflict theaters where there is no political agreement and little or no peace to keep. Such high-risk environments make it harder for the UN to keep its personnel safe, ...
  • Militære erfaringer i bruk : metodikk for erfaringsbaserte læringsprosesser : evaluering av avdelingsbefalsordningen i Hæren 

   Kristiansen, Svein-Tore (KS fagrapport;1/2009, Research report, 2009)
   Ett av studiene som her rapporteres, dokumenterer prosedyrer for hvordan erfaringer skal gi økt operativ effekt på avdelingsnivå. Som grunnlag for dette arbeidet har det i en annen studie blitt utviklet metodikk som kan ...
  • Navigating High-Profile and Low Availability: Norway and the Emerging US Maritime-Strategic Approach 

   Lundesgaard, Amund Nørstrud (NUPI Policy Brief, Research report, 2022)
   Despite a resurgence of Russian naval power, and subsequent increase in US maritime-strategic interest in the Northern Flank and Norway, the grand return of US naval forces to this region is unlikely. Rather, a combination ...
  • Norges bidrag til FN-operasjonene i Somalia. UNOSOM I og II (1992–1993). 

   Slåtten, Martin Lau (Oslo files on Defence and Security;2/2015, Research report, 2015)
   Med 25 kg skismøring i bagasjen ankom et norsk stabskompani Somalias hovedstad Mogadishu julen 1992. Martin Lau Slåtten skriver om et år fylt av prøvelser og de politiske/departementale og forsvarsfaglige betingelsene som ...
  • Norske kampfly i krig: Bombing på klare betingelser? 

   Husby, Gabriel (Militære studier;3-4/2016, Research report, 2016)
   This comparative study examines Norway’s use of fighter jets in four military campaigns after the Cold War. Using a foreign policy analysis model that incorporates variables from several analytical levels, the study aims ...
  • North Korea in 2016: A new normal? 

   Bowers, Ian (IFS Insights;2/2016, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes.
  • Nuclear arms for conventional threats: China’s nuclear modernisation and emerging technologies 

   Berge, Jonas Vidhammer (IFS Insights;1-2022;, Research report, 2022)
   • China’s nuclear modernisation should be analysed relative to U.S. counterforce developments that threaten China’s secondstrike capability. • The framework of nuclear deterrence is complicated by the emergence of new ...
  • Nye norske ubåter: Sikkerhetspolitikk for fremtiden? 

   Norheim, Kay (Militære studier;2/2016, Research report, 2016)
   Norway is on the verge of buying new submarines. This study is an unclassified strategy analysis of why submarines should be part of the Norwegian Navy in the future. Due to shifting strategic circumstances, long-term ...