Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Sjømilitær teknologi – undervisning og forskning 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Krätzig-Berle, Ellen Margit; Sæbø, Arild; Totland, Harald (Book, 2021)
  Denne utgaven av Necesse handler, som tittelen viser, om undervisning i sjømilitær teknologi og forskning innen det samme feltet, men også om bruk av teknologi til utvikling av undervisningen. Nye muligheter velter inn i ...
 • Sivil-militært samarbeid i krigstid? Den norske handelsflåtens selvforsvar 1940‒1943 

  Kristiansen, Geir Gangsøy (Master thesis, 2021)
  Temaet for denne oppgaven er utfordringene i det sivil-militære samarbeidet knyttet til den norske handelsflåtens selvforsvar under andre verdenskrig. Da andre andre verdenskrig brøt ut i september 1939, eksisterte det ...
 • Banana Distributions Based on Stochastic Polar Coordinates 

  Langholm, Tore; Totland, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A tracking algorithm may employ a probability distribution for object locations at a given time after the last observation. In the two-dimensional case, such a distribution on geographical locations typically takes a curved, ...
 • Det fellesoperative problemet. Er FOH i stand til å planlegge og lede fellesoperasjoner? 

  Martinsen, Glenn Thomas (Master thesis, 2021)
  Denne studien har gjennom å teoretisk utlede fellesoperative utfordringer, sett opp mot opplevede utfordringer ved FOH, søkt å analysere FOHs evne til å gjennomføre fellesoperasjoner. Fellesoperasjoner består av operasjonskunst ...
 • Nortraship - en funksjon med et uforløst potensiale for Forsvaret innenlands? 

  Lunåshaug, Åshild (Master thesis, 2021)
  Det norske Forsvaret har i dag begrenset med ressurser til å håndtere logistikken selv, og har således gjort seg avhengige av kommersielle aktører. Man har inngått et økende antall avtaler med næringslivet, hvor de sivile ...

Vis flere