Select a community to browse its collections.

 • YouTube i Russland – en nøkkelarena for politisk kamp 

  Aspøy, Darya (IFS Insights;9-2022;, Journal issue, 2022)
  • Sammenlignet med tradisjonelle medier er YouTube en av få gjenværende plattformer hvor det fortsatt er ytringsfrihet i Russland. I motsetning til andre internasjonale medieselskap, og på tross av flere advarsler fra ...
 • To typer «avskrekking og beroligelse» i norsk sikkerhetspolitikk 

  Bjur, Ingeborg Nortvedt (IFS Insights;8-2022;, Journal issue, 2022)
  • I analysen og utøvelsen av norsk sikkerhetspolitikk er det to ulike typer «balanse mellom avskrekking og beroligelse». • Den ene er småstatens kalibrerte avskrekkings strategi. Beroligelse betegner grensen for hva Norge ...
 • Er Totalforsvarskonseptet tilpasset samtidens hybride trusler? -Strategiske ledelsesutfordringer ved sektorovergripende respons 

  Skaug, Steinar A. (Master thesis, 2021)
  Totalforsvaret har historisk sett vært innrettet mot et strategisk overfall fra Russland. Dette er et scenario med svært alvorlige konsekvenser, men med lav sannsynlighet. Dagens sikkerhetspolitiske utvikling tyder på at ...
 • Tyrkia og Russland: konflikt og samarbeid 

  Neset, Siri (IFS Insights;7-2022;, Research report, 2022)
  • Forholdet mellom Tyrkia og Russland kjennetegnes av varierende grader av samarbeid, konkurranse og konflikt. • Forholdet er ikke institusjonelt forankret, men drevet frem av politiske eliter på toppnivå. • Økonomi, ...
 • Øving på cybersikkerheit: Ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving 

  Lund, Mass Soldal (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Denne artikkelen presenterer ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving i militær utdanning, og nyttar denne casestudien til å drøfte nokre utfordringar med cybersikkerheitsøvingar til utdanningsføremål. Casestudien gjer ...

View more